Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

Remont drogi powiatowej Nr 1216N Zajączki-Pietrzwałd

Numer zamówienia: ZP.2610.14.2020.MT

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda. Zaleca się składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Osobiste składanie ofert ma miejsce w holu w siedzibie Zamawiającego

TED/UZP: 547546-N-2020

Załączniki: