Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020

Numer zamówienia: ZP.2610.11.2020.BŻ

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda

TED/UZP: 537141-N-2020