Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykonanie remontu nawierzchni w m. Bogaczewo

Numer zamówienia: ZP.2610.10.2020.MT

Status: Unieważnione

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda. Zaleca się składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Osobiste składanie ofert ma miejsce w holu w siedzibie Zamawiającego

TED/UZP: 533390-N-2020

Załączniki: