Wersja obowiązująca z dnia

Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu ulic powiatowych na rok 2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty