Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Grafik posiedzeń Komisji

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

Grafik posiedzeń komisji

BIURO RADY INFORMUJE, IŻ W DNIU 2 LUTEGO 2021 ROKU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

 

  1. O GODZ.9:00 SALA 220 - KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA ORAZ KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

  1. INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2020 ROKU I PLANOWANYCH W 2021 ROKU.
  2. REALIZACJA POWIATOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 I PLANOWANYCH W 2021 ROKU.
  3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI W 2020 ROKU.
  4. ZAPOZNANIE SIĘ Z PISMEM STOWARZYSZENIA NA RZECZ JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ W OSTRÓDZIE W SPRAWIE UTWORZENIA PORADNI LECZENIA BÓLU.
  5. SPRAWY RÓŻNE.

 

  1. O  GODZ.13:00 SALA  220 -  KOMISJA REWIZYJNA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

  1. STAN ORGANIZACJI OŚRODKA. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH. GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO- REWALIDACYJNYCH W OSTRÓDZIE.
  2. SPRAWY RÓŻNE.