Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego - motorower SIMSON

Ostróda, dnia 25 stycznia 2021 roku

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO
Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Ostródzkiego
w dniu 01 lutego 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 220

 

 1. Podmiot sprzedający:
  Powiat Ostródzki
  ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 2. Kontakt: 89 642 98 44
 3. Przedmiot sprzedaży :
  1. motorower SIMSON
  2. nr rejestracyjny: brak
  3. rok produkcji: nieznana
  4. data pierwszej rejestracji: nieznana
  5. nr nadwozia: brak
  6. wskazania drogomierza: 9 702 km.
  7. termin badania technicznego: brak
  8. termin upływu ubezpieczenia: brak
   – cena wywoławcza – 100,00 zł.
 4. Motorower można oglądać w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dnia 01 lutego 2021r. w godz. 7:30-9:00.
  Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia, ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu wad przedmiotu sprzedaży, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.
  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10,00 zł.
 5. Informacje dodatkowe
  1. Zarząd Powiatu w Ostródzie zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
  2. Termin uregulowania należności wyznacza się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
   Wydanie przedmiotu nastąpi po okazaniu przez nabywcę dowodu wpłaty i potwierdzeniu  przez członka Komisji, że pieniądze znajdują się na koncie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
   Uczestnik, który przetarg wygra a nie wpłaci kwoty nabycia traci wylicytowane mienie.
  3. Informacja o przetargu znajduje się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie i stronie internetowej: bip.powiat.ostroda.pl


STAROSTA OSTRÓDZKI
Andrzej Wiczkowski