Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65)  

Zarząd Powiatu w Ostródzie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych  w obrębie Nr 1 m. Miłakowo.

Lp.

Numer działki wg ewidencji gruntów,  Nr księgi wieczystej

powierzchnia

działki

Opis

nieruchomości

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

cena  sprzedaży nieruchomości

1

644/7

KW Nr EL2O/00032912/9

oraz udział  1/13 części w działce

nr  644/1 o pow. 0,4419 ha

stanowiącej drogę wewnętrzną, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00035384/9

 

 

0,1601 ha

 

 

 

 

Działka niezabudowana  o regularnym  kształcie. Teren działki plaski, porośnięty roślinnością trawiastą.

Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

działka nr 644/7 

MN - teren zabudowy jednorodzinnej

 

dz. nr 644/1  KD - ulice dojazdowe

 

 

47 046,00 zł   plus 23 % podatku VAT  

w tym:

cena działki nr 644/7  -42 907,00 zł

cena udz. w działce  nr  644/1- 4 139,00 zł

 

2

644/9

KW Nr EL2O/00032912/9

oraz udział  1/13 części w działce

nr  644/1 o pow. 0,4419 ha

stanowiącej drogę wewnętrzną, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00035384/9

 

 

0,1120 ha

 

Działka niezabudowana  o regularnym  kształcie .Teren działki  plaski, porośnięty roślinnością trawiastą.

Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

działka nr 644/9 MN - teren zabudowy jednorodzinnej

 

dz. nr 644/1  KD - ulice dojazdowe

 

 

34 155, 00 zł   plus 23 % podatku VAT  

w tym:

cena działki nr 644/9  - 30 016,00 zł

cena udz. w działce  nr  644/1- 4 139,00 zł

 

3

644/10

KW Nr EL2O/00032912/9

oraz udział  1/13 części w działce

nr  644/1 o pow. 0,4419 ha

stanowiącej drogę wewnętrzną, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00035384/9

 

 

0,1644 ha

 

 

Działka niezabudowana  o regularnym  kształcie .Teren działki  plaski, porośnięty roślinnością trawiastą Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

działka nr 644/10 MN - teren zabudowy jednorodzinnej

 

dz. nr 644/1  KD - ulice dojazdowe

 

 

48 198,00 zł   plus 23 % podatku VAT  

w tym:

cena działki nr 644/10  - 44 059,00  zł

cena udz. w działce  nr  644/1- 4 139,00 zł

 

4

644/11

KW Nr EL2O/00032912/9

oraz udział  1/13 części w działce

nr  644/1 o pow. 0,4419 ha

stanowiącej drogę wewnętrzną, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00035384/9

 

 

0,1439 ha

 

 

Działka niezabudowana  o regularnym  kształcie .Teren działki  plaski, porośnięty roślinnością trawiastą Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

działka nr 644/11 MN - teren zabudowy jednorodzinnej

 

dz. nr 644/1  KD - ulice dojazdowe

 

 

42 704,00 zł   plus 23 % podatku VAT  

w tym:

cena działki nr 644/11  - 38 565,00  zł

cena udz. w działce  nr  644/1- 4 139,00 zł

 

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia  11 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, na okres 21 dni , począwszy od dnia  30 czerwca 2020 r., oraz umieszcza się na stronie internetowej: https://bip.powiat.ostroda.pl/

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie
pod  nr tel. 89 6429834

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Ostróda, dnia  29.06.2020 r.