Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 12 o pow. 0,81 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00002875/8), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV

Ostróda, dnia 19 maja 2020 r.

GN.6852.3.13.2020.MI

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 113 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust. 2 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

 

STAROSTA OSTRÓDZKI

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 12 o pow. 0,81 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00002875/8), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV.

            Jednocześnie Starosta Ostródzki wzywa wszystkie zainteresowane strony, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów,   ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój 324, tel. (89) 642-98-51, e-mail ignatjuk@powiat.ostroda.pl i wykazały prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte postępowanie w niniejszej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 22 maja 2020 r.