Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o błędzie pisarskim Nr GD.ZUZ.2.4210.96.2020.DS do decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.96.2020.DS z dnia 29.09.2020r. wydanej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie - pozwolenie wodnoprawne na likwidację i wykonanie nowych rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami

Załączniki