Wersja obowiązująca z dnia

Grafik posiedzeń komisji

BIURO RADY INFORMUJE, IŻ W DNIACH 11 - 18 CZERWCA 2024 R. ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

W DNIU 11 CZERWCA 2024 R.

O GODZ. 14.00  W SALI 220 - KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

  1. WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI.
  2. OPRACOWANIE I ZATWIERDZENIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2024 ROK.
  3. SPRAWY RÓŻNE.

W DNIU 18 CZERWCA 2024 R.

O GODZ. 14.00  W SALI 220 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

  1. WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI.
  2. ZATWIERDZENIE PLANU PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU NA 2024 ROK.
  3. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM  2023/2024.
  4. INFORMACJA NA TEMAT UTWORZENIA LINII KOMUNIKACYJNYCH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM BĘDZIE POWIAT OSTRÓDZKI.
  5. SPRAWY RÓŻNE.