Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ze względu na brak danych adresowych w zasobie ewidencji gruntów i budynków właściciela działki nr 62 obręb Mielno, gmina Grunwald

Załączniki

  • Zawiadomienie
    format: pdf, rozmiar: 131.35 KB, data dodania: