Wersja archiwalna z dnia

Grafik posiedzeń komisji

BR INFORMUJE, IŻ W DNIACH 2023-09-19 DO 2023-09-21 ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

W DNIU 19 WRZEŚNIA 2023 R.
O GODZ. 11:00  W SALI 220 - KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI, KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU, KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI ORAZ KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK.
 2. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LATA 2023-2038.
 3. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ NA REALIZACJĘ KTÓRYCH W 2023 ROKU PRZEZNACZA SIĘ ŚRODKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 4. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI MIENIA POWIATU.
 5. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU OSTRÓDZKIEGO.
 6. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKAZANIA SKARGI ZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ.
 7. SPRAWY RÓŻNE.

W DNIU 20 WRZEŚNIA 2023 R.
O GODZ. 12:00  W SALI 220 – KOMISJA REWIZYJNA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. KONTROLA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH DO BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO W 2022 R. PRZEZ ZSZ IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ BAZY SZKOŁY, INTERNATU, WZBOGACAJĄCYCH PROGRAM EDUKACYJNY, WYCHOWAWCZY I OPIEKUŃCZY.
 2. KONTROLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI, NADZORU I KADR W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTRÓDZIE.
 3. SPRAWY RÓŻNE.

W DNIU 21 WRZEŚNIA 2023 R.
O GODZ. 13:00  W SALI 220 - KOMISJA OSWIATY, KULTURY I SPORTU

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PLACÓWEK W POWIECIE OSTRÓDZKIM. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024.
 2. ANALIZA UCHWAŁ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI KOMISJI W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB WYNIKAJĄCYCH M.IN. ZE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM I SPRAW BIEŻĄCYCH.
 3. SPRAWY RÓŻNE.