Wersja obowiązująca z dnia

Grafik posiedzeń komisji

BIURO RADY  INFORMUJE, IŻ W DNIU 23 MARCA 2023 R.  ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

O GODZ. 13:00  W SALI 220 - KOMISJA REWIZYJNA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

  1. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REMONTY, DOPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.ST.STASZICA I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
    W OSTRÓDZIE. WARSZTATY SZKOLNE W OSTATNIM OKRESIE (2021, 2022). PERSPEKTYWY SZKOŁY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.
  2. SPRAWY RÓŻNE.