Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: Miasto Ostróda, obręb Nr 8, działka numer 146/5

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: Miasto Ostróda, obręb Nr 8, działka numer 146/5

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami)

Zarząd Powiatu w Ostródzie

podaje do publicznej wiadomości

o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego

 

Położenie nieruchomości

MIASTO  OSTRÓDA , obręb Nr 8

ul. Tadeusza Kościuszki 2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

księga wieczysta Nr EL1O/00032663/1

działka numer 146/5 o pow. 0,5723 ha,

nieruchomość zabudowana („przychodnia zdrowia” )

Opis przedmiotu dzierżawy

przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie biurowe  usytuowane na II piętrze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie.   

Powierzchnia pomieszczenia to  13,05 m 2  .

Czas trwania umowy

umowa zostanie zawarta na czas oznaczony:

od  01 listopada 2022r. do 31 stycznia 2024 r.

Wysokość opłaty

miesięczny czynsz dzierżawny wynosi  215,09 zł  

(dwieście piętnaście złotych 09/100),  w tym 23 % podatku VAT

Informacja o przeznaczeniu przedmiotu dzierżawy

pomieszczenie będzie wykorzystywane na potrzeby badań mammograficznych

Termin wnoszenia opłat

do dnia 20 każdego miesiąca, za który przypada należność  na konto:

PKO Bank Polski 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884

Dzierżawca

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatku od nieruchomości.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości,  na okres 21 dni,  poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy  ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej:  http://www.bip.powiat.ostroda.pl  

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr telefonu 89- 642 98 34

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski