Wersja obowiązująca z dnia

Retransmisja XXX Sesji Rady Powiatu Ostródzkiego