Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie „Regulaminu korzystania z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie „Centrum Użyteczności Publicznej" przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie"

Załączniki

Treść aktu