Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu