Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Józefa Antochowskiego

Załączniki

Treść aktu