Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty i zwolnienia go z pełnienia dotychczasowych obowiązków oraz przyjęcia rezygnacji całego Zarządu Powiatu

Załączniki

Treść aktu