Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajmowanie majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Załączniki

Treść aktu