Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin nauczycieli poszczególnych zajęć z kształceniu zaocznym

Załączniki

Treść aktu