Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu