Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyboru Wicestarosty

Załączniki

Treść aktu