Wersja obowiązująca z dnia

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości mienia Powiatu

Załączniki

Treść aktu