Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Załączniki

Treść aktu