Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie przyznania Staroście Ostródzkiemu dodatku specjalnego

Załączniki

Treść aktu