Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Ostródzkiego

Załączniki

Treść aktu