Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Gminą Miejską w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu