Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie utworzenia spółki akcyjnej

Załączniki

Treść aktu