Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki

Treść aktu