Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Powiecie Działdowskim do kategorii dróg powiatowych

Załączniki

Treść aktu