Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie podziału komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie na stanowiska pracy

Załączniki

Treść aktu