Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu