Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie powołania komisji do likwidacji pozostałych środków trwałych Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu