Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji d/s oceny wniosku Dyrektora PODGiK w Ostródzie o wyłączeniu materiałów geodezyjnych i kartograficznych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Załączniki

Treść aktu