Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Załączniki

Treść aktu