Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, ustalenia projektu statutu i wyznaczenia przedstawiciela

Załączniki

Treść aktu