Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Zofii Aleksandry Bagińskiej

Załączniki

Treść aktu