Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Załączniki

Treść aktu