Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji uczestników do projektu „ Dziś się nauczysz, jutro wykorzystasz - doświadczenie z praktyk zawodowych w Hiszpanii’’ nr PL/08/LLP-LdV/IVT/140243 w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie ” - Leonardo da Vinci.

Załączniki

Treść aktu