Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu