Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Ostródzkiego

Załączniki

Treść aktu