Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 9 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Treść aktu