Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru Wicestarosty

Załączniki

Treść aktu