Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu