Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu

Załączniki

Treść aktu