Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej

Załączniki

Treść aktu