Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie podziału rezerwy celowej i zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Załączniki

Treść aktu