Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu