Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację dwóch zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Załączniki

Treść aktu